Vedoucí Úseku výstavby, Chomutov (24-2024)

Aktualizováno:

17. 4. 2024

Lokalita pracoviště:

Chomutov

Typ pracovního vztahu:

Plný úvazek

Firma:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Požadavky

Ředitelství silnic a dálnic s. p. je státní podnik zřízený Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem naší činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Vedoucí Úseku výstavby

Pracoviště-lokalita
Správa Chomutov, Kochova 3975, Chomutov

Náplň práce
• Podílení se na vypracování programu silniční sítě regionu v souladu s koncepcí rozvoje celostátní silniční sítě
• Zpracování základní koncepce rozvoje a výstavby silniční sítě regionu
• Koordinace změn a úprav plánu akcí spolufinancovaných z Operačního programu doprava II
• Koordinace přípravy investičních akcí
• Navrhování a koordinace účastníků výstavby, projektantů, dodavatelů
• Zpracování podkladů pro rozpočtová opatření
• Řídí, organizuje a kontroluje činnosti úseku výstavby
• Na vybraných investičních akcích vykonává funkci správce stavby, asistenta správce stavby, zástupce objednatele
• Zodpovídá za organizaci a řízení pravidelných koordinačních jednání v oblasti investiční přípravy a realizace v regionu
• Metodické vedení skupiny zaměstnanců

Požadavky
• VŠ vzdělání stavebního zaměření, autorizace v oboru dopravní stavby – výhodou
• Bezpečná orientace v projektové dokumentaci a stavební legislativě a rezortních předpisech (TP MD, TKP ŘSD), zákon o zadávání veřejných zakázek
• Orientace v obchodních podmínkách FIDIC (Červená, Žlutá, Zelená kniha)
• Autorizace dle zák. 360/1992 Sb. a/nebo Oprávnění pro výkon TD na stavbách PK
• Požadovaná praxe min. 3 roky v oboru dopravní stavby
• Práce na PC, znalost MS Office, znalost MS Project, zkušenosti s Helios – výhodou
• Velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, organizační schopnosti a vedení týmu
• Trestní bezúhonnost
• Řidičský průkaz sk.B

Co nabízíme
• Stabilitu státem zřízené organizace, největšího zadavatele dopravních staveb v ČR
• Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, výuka angličtiny na pracovišti, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku Čestlice a volné skipasy na lyže v Krkonoších a Beskydech)
• Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Mzdové podmínky
Nabízíme finanční ohodnocení, zahrnující mzdový tarif, osobní příplatek odpovídající kvalitě a délce vaší praxe, osobní bonus a odměny v závislosti na vašem pracovním výkonu.


Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.
Práva subjektu údajů poučení.
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju.
Odpovědět na nabídku

Název firmy

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Kontaktní osoba:
E-mail: zaslat e-mail s životopisem