Technický pracovník, mosty - Řehlovice (26-2023)

Aktualizováno:

28. 5. 2023

Lokalita pracoviště:

Řehlovice

Typ pracovního vztahu:

Plný úvazek

Firma:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Požadavky

Pracoviště-lokalita
Střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) Řehlovice

Náplň práce
• Stanovování způsobu a technologie údržby a drobných oprav na mostních objektech a provádění běžných prohlídek mostů, vč. vedení záznamů.
• Zajišťování opravy mostů a příslušenství
• Zajišťování podkladů pro reklamace, pasportizaci a podklady pro administraci veřejných zakázek
• Kontrolování předmětu plnění smluvního vztahu se zhotoviteli
• Fakturace
• Vedení agendy záruk
• Organizování práce jiných zaměstnanců na mostních objektech a propustcích

Co od Vás očekáváme
• Dosažené vzdělání VŠ technického zaměření
• Znalosti příslušných vyhlášek a zákonů
• Praxe mostaře minimálně 2 roky nutná
• Uživatelská znalost MS Office
• Schopnost práce v týmu
• Trestní bezúhonnost
• Řidičský průkaz sk. B,
• Silné komunikační dovednosti
• Samostatné rozhodování

Co Vám nabízíme
• Stabilitu státní příspěvkové organizace
• Perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
• Účast na odborných konferencích, možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky na lyže)

Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou po dobu 1 roku, s možností prodloužení na dobu neurčitou na plný úvazek.

Platové podmínky
10. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.
Práva subjektu údajů poučení.
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Odpovědět na nabídku

Název firmy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Kontaktní osoba:
E-mail: zaslat e-mail s životopisem


>