Úsekový správce silnic - Hradec Králové (108-2024)

Aktualizováno:

13. 6. 2024

Lokalita pracoviště:

Hradec Králové

Typ pracovního vztahu:

Plný úvazek

Vhodné pro:

Bez praxe

Firma:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Požadavky

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

je státní podnik zřízený Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem naší činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici: Úsekový správce silnic - Hradec Králové (108-2024)

Pracoviště-lokalita
Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

Náplň práce

• Zabezpečuje úkoly vyplývající z funkce majetkového správce silnic I. třídy na území Královéhradeckého kraje
• Podílí se na přípravě plánu oprav a údržby silnic a následně zajišťuje jeho realizaci
• Kontroluje kvalitu prací na stavbách včetně časových a finančních harmonogramů
• Podílí se na přípravě zadání veřejných zakázek v rámci své působnosti
• Zajišťuje a kontroluje výsledky pravidelných prohlídek silnic ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/1997 Sb. V platném znění a uplatňuje požadavky z těchto prohlídek vyplývající (reklamace, plán údržby a oprav)
• Účastní se převzetí nových objektů silničních staveb, oprav a rekonstrukcí silnic a nárokuje přitom požadavky provozního úseku
• Spolupracuje s orgány a organizacemi (silniční správní úřad, DI Policie ČR apod.)
• Vedení agendy propustků (prohlídky, příprava oprav, realizace)


Požadujeme

• VŠ/SŠ technického – stavebního zaměření
• Praxe v oboru výhodou
• Znalost zákona č. 13/1997 Sb. výhodou
• Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)


Co Vám nabízíme
• Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
• Stabilitu státní organizace
• Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, možnost 2 dny home office v měsíci, výuka angličtiny, benefitní karta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku, skipasy na lyže, sleva u cestovních kanceláří INVIA, Alexandria)
• Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu
Ihned, případně dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Mzdové podmínky
Nabízíme finanční ohodnocení, zahrnující mzdový tarif, příplatek za směnný provoz, osobní příplatek odpovídající kvalitě a délce vaší praxe, osobní bonus a odměny v závislosti na vašem pracovním výkonu.

Termín zaslání přihlášky
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do (do předmětu uveďte „Úsekový správce silnic - Hradec Králové (108-2024)“)

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju

Odpovědět na nabídku

Název firmy

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Kontaktní osoba:
Anna Marie Kučerová, DiS.
E-mail: zaslat e-mail s životopisem