Vedoucí ekonomického oddělení Slatiňany

Aktualizováno:

7. 6. 2024

Lokalita pracoviště:

Slatiňany

Typ pracovního vztahu:

Plný úvazek

Značka:

id1053

Zařazeno na pozici:

Personalista Chrudim

Firma:

ETHIC HR, s.r.o.

Požadavky

Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, v případě delší praxe v oblasti účetnictví a rozpočetnictví příspěvkových organizací není toto VŠ vzdělání podmínkou.
Další požadavky: znalost účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a znalost vyhlášky č. 410/2009 Sb., znalost práce na PC, zkušenosti s programem HELIOS Fenix výhodou, praxe v účetnictví a rozpočetnictví příspěvkových organizací výhodou.
Osobnostní předpoklady: spolehlivost, svědomitost, samostatnost, organizační a komunikační schopnosti, schopnost týmové spolupráce a vedení lidí, příjemné vystupování.

Náplň práce

- Zodpovědnost za řízení, fungování a kontrolu oddělení, včetně koordinace jeho činností.
- Vedení, řízení, kontrola a hodnocení podřízených pracovníků: účetní – personalista, mzdové účetní, účetní (celkem 5 zaměstnanců).
- Zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, např. rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.
- Zpracovávání analýz elektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření směřujících ke zlepšení efektivnosti hospodaření.
- Zodpovědnost za rozpočet organizace, kontrolu čerpání, dodržování platového limitu a jiných pravidel finančního hospodaření stanovených příslušnými zákony, vyhláškami a zřizovatelem.
- Příprava, kontrola a dodržování smluv v rámci kompetencí správce rozpočtu.
- Návrhy opatření k lepší ochraně majetku organizace, včetně již uzavřených pojistných smluv.
- Zodpovědnost za včasnou a správnou komunikaci s pojišťovnami v souvislosti s plněním pojistných událostí.
- Ve spolupráci s technickoprovozním útvarem zodpovědnost po stránce finanční za přípravu, realizaci a kontrolu investičních akcí a větších oprav.
- Včasné a správné sestavování čtvrtletních výkazů hospodaření organizace a za jejich včasné doručení zřizovateli, případně i jiným orgánům (např. krajskému soudu apod.).
- Zodpovědnost za správnost a včasnost podání statistických výkazů a hlášení pro potřeby orgánů ústřední státní správy (např. výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost, údaje PAP, registr smluv, údaje pro OK systém aj.), údaje pro zřizovatele (např. údaje do systému FaMa+, výkazy sociálních služeb, hlášení o spotřebách energií, vody aj.).
- Komplexní přípravy podkladů pro každoroční podání žádosti o účelovou dotaci na podporu sociálních služeb poskytovaných dle zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění, a to jak pro potřeby MPSV, tak i žádosti o dotace na provoz (případně i na investice) poskytované ze strany zřizovatele.
- Koordinace řízení rizik.

Nabízíme

Velmi stabilní pracovní pozice u organizace, jež je jednou z největších svého zaměření v České republice.
Příjemné a přátelské pracovní prostředí.
5 týdnů dovolené.
Pružná pracovní doba.
Dotované firemní stravování.
Příspěvek na penzijní připojištění.
Platové ohodnocení – dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění (11. platová třída).
Trvalý pracovní poměr, doba neurčitá.
Nástup dohodou, i ihned.

Poznámka

Profil organizace:

Domov sociálních služeb Slatiňany (DSS) je příspěvkovou organizací Pardubického kraje.
Sociální služby pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
Současně je zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením.
DSS poskytuje následující sociální služby:

- domov pro osoby se zdravotním postižením
- odlehčovací služby
- denní stacionář
- chráněné bydlení.

Webové stránky: http://www.dss.cz.

Místo výkonu práce: Slatiňany.

Pozice je podřízena přímo řediteli organizace.

Oslovila-li Vás naše nabídka a chcete se ucházet o tuto pracovní pozici, zašlete nám svůj životopis na uvedený kontakt společnosti ETHIC HR, která rovněž realizuje předvýběr vhodných uchazečů.
Odpovědět na nabídku

Název firmy

ETHIC HR, s.r.o.

Kontaktní osoba:
Markéta Schmidtová
E-mail: zaslat e-mail s životopisem