Kontrolor (32-2022) Praha

Aktualizováno:

30. 9. 2022

Lokalita pracoviště:

Praha

Typ pracovního vztahu:

Plný úvazek

Firma:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Požadavky

Pracoviště – lokalita
Oddělení kontroly, Čerčanská 18, Praha 4 – Kačerov

Co u nás budete dělat
• Provádění kontrol v různých oblastech činnosti organizace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách
• Kontrola dodržování interních předpisů
• Identifikace významných rizik, které by mohly negativně ovlivňovat činnost organizace
• Sledování plnění nápravných opatření z kontrolní činnosti
• Podílení se na zpracování ročních plánů oddělení kontroly

Co od Vás požadujeme
• VŠ vzdělání právního nebo ekonomického směru (vhodné i pro absolventy)
• Analytické a kritické myšlení, pečlivost a přesnost
• Schopnost samostatné i týmové práce
• Velmi dobrý písemný projev
• Spolehlivost a mlčenlivost
• Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič – občasné cesty v rámci ČR, ochota cestovat)
• Dobrá uživatelská znalost MS Office
• Trestní bezúhonnost
• Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

Co Vám nabízíme
• Vysoce rozmanitou a zodpovědnou práci ve státní příspěvkové organizaci
• Přímé podílení se na zlepšování procesů v rámci celé organizace
• Přátelský kolektiv
• Stabilitu státní příspěvkové organizace
• Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál 75,60 kč/den, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
• Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou, jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, na 1 rok. Poté hlavní pracovní poměr po dobu trvání rodičovské dovolené s následnou pravděpodobností prodloužení.
Plný pracovní úvazek. Vhodné i pro absolventy VŠ.

Platové podmínky: 11. platová třída dle NV ČR č. 531/2021 Sb., kterým se mění NV 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Přihlášky: Strukturovaný životopis, s popisem praxe a vzdělání a motivační dopis, obojí v češtině, zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz, do předmětu uveďte „Kontrolor, 32-2022“)

Pro další informace prosím kontaktujte: prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Odpovědět na nabídku

Název firmy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Kontaktní osoba:
E-mail: zaslat e-mail s životopisem


>