Vedoucí oddělení oprav a údržby komunikací Liberec

Aktualizováno:

17. 1. 2021

Lokalita pracoviště:

Liberec

Typ pracovního vztahu:

Plný úvazek

Firma:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Požadavky

Pracoviště – lokalita
Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, Liberec

Co u nás budete dělat
• Koordinace přípravy neinvestičních akcí
• Navrhování a koordinace účastníků oprav, projektantů, dodavatelů
• Zpracování podkladů pro rozpočtová opatření
• Řízení, kontrola a organizace činnosti oddělení provozu
• Metodické vedení skupiny zaměstnanců
• Řízení, koordinace a realizace údržby podle smluv o poskytování služeb při údržbě dálnice D 10 a silnic I. třídy na území Libereckého kraje
• Řízení, koordinace a realizace údržby a oprav silnic podle samostatných smluv o dílo na území Libereckého kraje
• Potvrzování faktur za údržbové činnosti a opravy, prováděné na základě smluv o provádění stavebních prací nebo poskytování služeb při údržbě dálnice D 10 a silnic I. třídy na území Libereckého kraje
• Řízení a kontrola vyřizování žádostí uživatelů dálnice D 10 a sil. I. tř. v Libereckém kraji o náhradu škody z důvodu vzniku provozních škod a závad sjízdnosti,
• Příprava podkladů zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele údržby a oprav dálnice D 10 a silnic I. třídy podle aktuálního stavebního stavu tělesa, součástí a příslušenství silnic a podle zpracované diagnostiky nebo z centrálně zajištěných měření proměnných parametrů vozovek, případně včetně projektové dokumentace, podílení se na optimálnosti technických řešení staveb silnic, jejich součástí a příslušenství,
• Přejímka dokončených staveb silnic a zařízení do majetkové správy a údržby před kolaudací
• Odborné sledování staveb a služeb při údržbě a opravách dálnice D 10 a silnic a příprava podkladů pro reklamační řízení
• Kontrola stanovisek a vyjádření organizace k dotčení pozemků a staveb dálnice D 10 a silnic jinými záměry, především při omezení obecného užívání uzavírkami a při zvláštním užívání silnic, kontrola a parafování nájemních smluv, smluv o zřízení věcného břemene a obdobných práv,
• Spolupráce s dopravními inspektoráty Policie ČR, silničními správními úřady, hasičským záchranným sborem LK, obcemi, vlastníky a správci dopravní a technické infrastruktury a vlastníky sousedních nemovitostí,
• Kontrola dodržování příslušných technických předpisů, norem a standardů při provádění údržby silnic ze strany zhotovitelů stavebních prací a poskytovatelů služeb
• Vnitřní kontrolní činnost, dodržování souboru vnitřních předpisů v souladu se zákonem o finanční kontrole
• Plnění úkolů z porad vedení Správy
• Plnění dalších pracovních činností podle dispozic nadřízeného, případně na základě pověření podle organizačního a podpisového řádu


Co od Vás očekáváme
• VŠ vzdělání stavebního zaměření
• Autorizace pro dopravní stavby – výhodou
• Bezpečná orientace v silniční a stavební legislativě a rezortních předpisech (TP MD, TKP ŘSD), znalost zákona o pozemních komunikacích
• Znalost FIDIC (Červená kniha, Zelená kniha) – výhodou
• Požadovaná praxe min. 5 roků v oboru dopravní stavby
• Práce na PC, znalost MS Office, znalost MS Project - výhodou
• Velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, organizační schopnosti a zkušenost s vedením týmu
• Trestní bezúhonnost
• Řidičský průkaz sk. B
• Znalost českého jazyka a gramatiky na úrovni rodilého mluvčího

Co Vám nabízíme?
• Perspektivní a zajímavou práci v rámci dopravních projektů
• Stabilitu státní příspěvkové organizace
• Zajímavou a různorodou práci v kanceláři i v terénu, spolupráce se zhotoviteli staveb, orgány státní a veřejné správy
• Možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu
• Práci v dobrém kolektivu
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenky v hodnotě 130 Kč, bezplatná jazyková výuka, příspěvek z FKSP formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
• Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku, v návaznosti na pracovní výkon, příplatek za vedení a mimořádné odměny.

Termín zaslání přihlášky
Strukturovaný životopis s popisem praxe a vzdělání v češtině zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 5. 2. 2021 (do předmětu uveďte „Vedoucí oddělení - Liberec“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Odpovědět na nabídku

Název firmy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Kontaktní osoba:
E-mail: zaslat e-mail s životopisem


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu Jobsik.cz vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace